SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ) kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasını ifade eder. Yani SWOT Analizi (bir diğer adı ile TOWS matrisi ); bir kişi veya kurumun , yeni bir proje ya da girişimde bulunacağı zamanki faktörlerin, güçlü yönleri (strengths), zayıflıkları (weaknesses), fırsatları (opportunities) ve tehditleri (threads) ortaya çıkarmak için kullanılan stratejik bir analiz yöntemidir.

SWOT analizi, çevresel faktörlerin incelenmesini, işletmenin geleceği açısından önemli olan fırsatların saptanmasını, işletmeye tehdit unsuru oluşturabilecek faaliyetlerin (örneğin rakip firmaların atılımları, tüketici tercihlerindeki ani değişikliker) önceden farkedilip önlem alınmasını, işletmenin güçlü yönlerinin ortaya çıkmasını ve bunların hangi durumlarda, koşullarda ve ortamlarda kullanılması gerekebileceğinin saptanmasını, işletmenin zayıf yönlerinin belirlenerek önlem alınmasını, zayıf yönlerin olası tehditler karşısında işletmeyi düşürebileceği zor durumlarını analiz edilmesini vb. stratejik ve planlamacı yaklaşımları kapsamaktadır.

Örneğin Ameriaklı bir teknoloji şirketinin Türkiye pazarına girmesi ile ilgili olarak aşağıdaki basit SWOT analizi:

S. Strengths (Güçlü yönler)

 • Teknoloji konusundaki uzmanlık ve tecrübeler
 • Doların TL karşısındaki ekonomik gücü
 • Yeni teknolojilerin merkezinde bulunma

W. Weaknesses (Zayıflıklar)

 • Türkiye'deki müşteri beklentilerini bilmemek
 • Türkiye' de kullanılacak altyapı ve teknik kadronun eksikliği

O. Opportunities (Fırsatlar)

 • Canlı ve gelişmekte olan bir pazar
 • Coğrafi konumundan dolayı bölge pazarına kolay erişim
 • Düşük maaliyetler

T. Threats (Tehditler)

 • Türkiye'deki ekonomik belirsizlikler
 • Yüksek rekabet
 • Düşük kar marjları

Elbette ki bu tür bir analizin üzerinde gerekli kadro ile daha fazla çalışılması gerekir. Basit bir sonuç olarak ise Türkiye pazarına girmek iyi bir hamle olarak görünüyor.

SWOT ile ilgli bölümlerde evaplanması gereken bazı sorular şu şekilde sıralanabilir;

S. Strengths (Güçlü yönler):

 1. Kurum olanakları?
 2. ArGe avantajları?
 3. İç kadro özellikleri?
 4. Finansal kuvvet?
 5. Pazar payı?
 6. Coğrafi konum?
 7. Onaylar?
 8. Kültürel farklar?

W. Weaknesses (Zayıflıklar)

 1. Altyapı eksikleri?
 2. Piyasa saygınlığı?
 3. Finansal durum?
 4. Zaman sorunları?
 5. Nakit sıkıntısı?
 6. Kaynak sıkıntısı?
 7. ArGe eksikliği?
 8. Yönetim bilgisizliği?

O. Opportunities (Fırsatlar)

 1. Pazar olanakları?
 2. Rakiplerin sorunları?
 3. Trendler?
 4. Teknolojik trend?
 5. Hali hazırdaki anlaşmalar?
 6. İş ortaklıkları?

T. Threats (Tehditler)

 1. Politik sonuçlar?
 2. Kanuni sorunlar?
 3. Doğal etkiler?
 4. Pazar talebi?
 5. Rakipler?
 6. Yetersiz ekipman?
 7. Yetersiz ekip?
 8. Coğrafi durum?

 

Sağlıcakla kalın :)

If you like this, follow my RSS channel!