SQL de döngüsel işlemler yapmanın yollarından bir tanesi de SQL CURSOR kullanmaktır. Her ne kadar SQL çalışma mantığı olarak atama tabanlı çalışan bir yapıya sahip olsa da, döngüsel işlemler de yapılabilmektedir. Bunun bize maaliyeti performans olarak karşımıza çıksa da bazen yapmak durumunda kalabiliriz. Burada basit bir CURSOR kullanım örneği mevcuttur;

	
DECLARE @Id INT ,@Date DATETIME, @Weight DECIMAL(18,4)

DECLARE ITEM_CURSOR CURSOR FOR
SELECT Id, Date, Weight
FROM MyTable

OPEN ITEM_CURSOR
FETCH NEXT FROM ITEM_CURSOR
INTO @Id,@Date,@Weight

WHILE @@FETCH_STATUS = 0  
BEGIN

    --burada istenen işlemler yapılabilir

    FETCH NEXT FROM ITEM_CURSOR
    INTO @Id,@Date,@Weight
END
CLOSE ITEM_CURSOR
DEALLOCATE ITEM_CURSOR

Basit olarak kullanımı bu şekilde.

Sağlıcakla kalın :)

If you like this, follow my RSS channel!